Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2014-10-03 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 10 (25) Październik 2014 roku

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr  10  (25)

Październik   2014 roku


Pobierz PDF

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W imieniu Instytutu każdego roku 31 marca i 30 września składam do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  wnioski na dofinansowanie konferencji i publikacji. W tym roku złożyłem 30 marca trzy wnioski na konferencje (uzyskaliśmy środki, chociaż dopiero we wrześniu) oraz 12 wniosków na publikacje. Przez wiele miesięcy czekałem na rozstrzygnięcie wystąpienia. We wrześniu przygotowałem kolejne wnioski, które należało złożyć do końca miesiąca. W piątek, 26 września pojawiła się na stronie opi.org.pl informacja o odrzuceniu wszystkich naszych wniosków, co wywoływało pytanie o zasadność występowania o dofinansowanie w kolejnym naborze wniosków. Mnie zaś stawiało w trudnej sytuacji jako odpowiedzialnego za funkcjonowanie, także finansowe, Instytutu.

Dopiero dziś udało mi się dodzwonić do Departamentu Nauki Ministerstwa, a chwilę później otrzymałem listy wyjaśniające odmowy przyznania środków finansowych. Każdy z oficjalnych listów kończy się informacją:

„Z powodu niewystarczających środków finansowych w części budżetowej „Nauka” na finansowanie działalności upowszechniającej naukę, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 4 września br. podjął decyzję o odmowie finansowania zadań wydawniczych, złożonych w drugim terminie naboru wniosków, tzn. do dnia 31 marca 2014 r.”      

Oznacza to, że liczne osoby w różnych instytucjach straciły  bezproduktywnie wiele godzin. W moim przypadku był to prawie miesiąc. Czas straciła także komisja ds. oceny wniosków, a także pracownicy Ministerstwa.

 Uzyskałem jednak informacje, że wnioski pozytywnie ocenione mogą zostać zgłoszone do kolejnego naboru 31 marca 2015 roku, w którym będą miały pierwszeństwo.

„Zespół rekomendował do  finansowania zadania do pozycji 173 listy rankingowej – od 5 punktów.”

Wśród rekomendowanych wniosków znalazło się 13  wniosków – wszystkie, które  zgłosił Instytut.

A więc w naborze 31 marca 2014 (obejmującym placówki z całego państwa)  procent zgłoszonych i rekomendowanych wniosków Instytutu wynosi 7.5 %.

Najniżej na 6,82 punktów, oceniona nasza pozycja znalazła się na 133 (na 173), a więc od tej pozycji wzwyż co dziesiąta pozycja została zgłoszona przez Instytut, a więc jest to 10 %.

Do pierwszej setki weszło 10 pozycji Instytutu, co stanowi 10 %. (Dwie dalsze zajęły miejsca 101 i 102.)

Do pierwszej dwudziestki zakwalifikowano 3 pozycje Instytutu, co stanowi   15 %.  

Analiza punktacji jest bardzo interesująca, ponieważ po raz pierwszy w historii  Instytutu ujawniła się jego ogólnopolska pozycja.

Instytut podejmie starania o uzyskanie odpowiedniej kategorii naukowej.

Warto dodać, że w ciągu całej działalności Instytutu (wcześniej dwóch stowarzyszeń) tylko jedna pozycja zwarta i dwa tomy czasopism nie uzyskały dofinansowania wydawniczego (na 105 wydanych pozycji).                                                                                              


Prof.  Jerzy Malinowski                                                                                          

===============================================================

Zarząd i Oddział Toruński

zapraszają na :

 

INDIA: ART, CULTURAL HERITAGE

& POLISH-INDIAN ARTISTIC RELATIONS

The conference organized on the 60th anniversary of establishing diplomatic relations between Poland and India

 

October 9 – 10, 2014

Center of Contemporary Art, Wały gen. Sikorskiego 13, Torun

 

October 9

 

10.30 -11.00 – Registration of participants

11.00 – 11.30 – Opening of the conference

11. 00 - 11.15 – Prof. Dr. Jerzy Malinowski (Nicolaus Copernicus University, Polish Institute of World Art Studies)

11.15-11.30 – Prof. Dr. Maria Krzysztof Byrski (Collegium Civitas, Warsaw, former Ambassador of the Republic of Poland to India)

11.30 - 12.00 – Prof. Dr. Anupa Pande (National Museum Institute of History of Art,

Conservation and Museology, New Delhi)

Study of Select Ragachitras from the Miniature Paintings of Mewar (15th - 16th Century C.E.) 

12.00 - 12.30 – Prof. Dr. Gouriswar Bhattacharya (Freie Universität, Berlin)

Iconography of Sarasvati and Manasa in Eastern India

 

12.30 - 13.00 – Coffee break

 

13.00 - 13.30 – Prof. Dr. Adalbert  J. Gail (Freie Universität, Berlin)

Exclusivism, inclusivism, pluralism – seen from the perspective of Hindu temple art

13. 30 - 14. 00 – Sama Haq  (National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi)

The Religious and Social Significance of Chenrezig in Vajrayana Buddhism  – A Study of Selected Thangkas

14. 00 - 14. 30 –  Muhammad Hameed (Freie Universität, Berlin)

Buddhism in Southern Punjab: A study of vanishing Buddhist Heritage at Sui Vihāra

 

14.30 - 15.30 – Lunch break

 

15.30 - 16.00 – Kirsten Southworth (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) The travels of marine beast from the Mediterranean to Gandhara and Mathura – a case of transfer of form and meaning?

16.00 - 16.30 – Marion Frenger (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)

The earth unfolding: a neglected aspect of lotus symbolism in South Asian art

16.30 - 17. 00 – Dr. Savita Kumari (National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi) British Patronage in the Later Mughal Delhi  (1803-1857)

 

17.00 - 17.30  – Coffee break

17.30 - 18. 00 – Signing of the agreement between the National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology in New Delhi and the Polish Institute of World Art Studies

19.00 – 20.30 –  Diner, Royal India, ul. Prosta 19

 

October 10

10.00 - 10.30 – Prof. Dr. Maria Krzysztof Byrski (Collegium Civitas,  Warsaw, former Ambassador of the Republic of Poland to India) The Emotional Dimension of 'the Nature of the World (lokasya svabhava) - a gloss to the definition of theatre.

 

10.30 - 11.00 – Dr. Hanna Urbańska (University of Wroclaw)

Concept of the theatre in modern Malayalam literature – Narayana Guru (1854-1928) and Changampura Krishnapilla (1911-1948)

11.00 - 11.30 – Dr. Elżbieta Kołdrzak (University of Lodz)

Karana – energetic pattern of acting in classical Indian theatre

 

11.30 – 11.50 – Coffee break

 

11.50 - 12.30 – Prof. Marzenna Czerniak-Drożdżowicz (Jagiellonian University in Kraków),

Dr. Anna Ślączka (Rijksmuseum, Amsterdam, Netherlands)

Cola Bronzes in the context of the history and culture of Tamilnadu

12.30 - 13.00 – Santi Majee (Victoria Memorial Hall, Calcutta)

Restoration of Early-Bengal oil-paintings from the collection of The Victoria Memorial Hall, Calcutta, India

13.00 - 13.30 – Dr. Anna Rynkowska-Sachse (Sopot University of Applied Sciences)

Culturally sensitive contemporary buildings in India13.30 - 14.00 – Dr. Małgorzata Chlanda (The Pontifical University of John Paul II)

Kira Banasińska – seventy years in India. From Diplomacy to Kaybee

 

14.00 - 15.00 – Lunch break

15.30 - 18.00 – Guided sightseeing tour in Torun’s Old Town

18.30.00 - 19.30 – Dinner, Center of Contemporary Art 

==================================================================

Oddział Krakowski 

zaprasza do Międzynarodowego  Centrum Kultury (Rynek Główny 25, sala seminaryjna na 4. piętrze) na:

- Zebranie Naukowe w dniu 27 października (poniedziałek) o godz. 17 połączone z promocją książki dr Dominika Ziarkowskiego (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; PISnSŚ)  Zamki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Problemy konserwacji i udostępniania dla turystyki  (Kraków 2014).

======================================================

Konsulat Generalny RP w Petersburgu i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

zapraszają do Konsulatu (Petersburg, ul.   5 Sowiecka  12) w dniu 27 października o godz. 19 na promocję roczników SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ • ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ • ART OF THE EAST EUROPE (za lata 2013, 2014)

===========================================================================

 Oddział Toruński 

zaprasza do gmachu Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. Sienkiewicza 30/32, sala 317  na:

- Zebranie Naukowe Oddziału Toruńskiego w dniu 28 października (wtorek) o godz. 17 z wykładem prof. dr hab. Mirosława Majewskiego  (em. profesora New York Institute of Technology, Abu Dhabi)   Connections. O związkach geometrii ze sztuką i architekturą.
==========================================================================

2nd Conference of Islamic ArtPOLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH – OTTOMAN EMPIRE: ART & ARCHITECTURE – RELIGIONS – SOCIETIES

W dniach 15 -17 września 2014 roku odbyła się II Konferencja Sztuki Islamu w Polsce: Polish-Lithuanian Commonwealth – Ottoman Empire: art & architecture – religions – societies, organizowana w ramach programu obchodów rocznicy 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Turcją. przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, we współpracy z tureckim partnerem - Turkish Cultural Foundation ze Stambułu oraz Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP w siedzibie SARP-u przy ul. Foksal w Warszawie. Konferencja stanowiła kontynuację, rozpoczętej w 2009 roku, współpracy naukowej w zakresie historii sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego z Republiką Turcji oraz stała się kolejnym projektem realizowanym w tym roku w ramach wydarzeń związanych z rocznicą 600-lecia stosunków polsko-tureckich. Pierwsza konferencja o węższym zakresie Bursa and Krakow: history and artistic culture of the Ottoman Empire and Kingdom of Poland in 15th –16th centuries została zorganizowana we współpracy z Uniwersytetem Uludağ  w Bursie w dniach 21-23 maja 2014 roku.W inauguracji konferencji udział wzięli: prof. Jerzy Malinowski, Prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, Prof. Jerzy Uścinowicz ze Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz J.E. Prof. dr. Yusuf Ziya Özcan, Amabasador Republiki Turcji w Polsce. Konferencja stała się platformą spotkania przedstawicieli wielu środowisk akademickich, w tym historyków, historyków sztuki i architektów z Turcji, Niemiec, Arabii Saudyjskiej, Ukrainy i Polski. Konferencja miała na celu kontynuację i poszerzenie kontaktów naukowych  Instytutu z najlepszymi uczelniami tureckimi – Uniwersytetem Stambulskim, Uniwersytetem Mimar Sinan oraz Uniwersytetem Uludag w Bursie.  

W pierwszym dniu konferencji prezentowane były referaty poświęcone zagadnieniom architektury w Imperium Osmańskim oraz kolekcjom sztuki tureckiej w zbiorach polskich. Drugi dzień konferencji był poświęcony przede wszystkim kulturze i sztuce Tatarów polskich i litewskich i Tatarów krymskich oraz m.in. zagadnieniom orientalizmu w sztuce polskiej  Ostatni dzień konferencji był przeznaczony na zwiedzanie najważniejszych zabytków sztuki i muzeów warszawskich. Uczestnicy konferencji zwiedzili Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, wraz z wystawą tureckiej sztuki współczesnej z kolekcji Banku Centralnego Turcji -  „Orient, Współczesności i Sztuka”, gdzie uczestników konferencji powitała prof. dr. Kivilcim Metin Özcan, ambasadorowa Republiki Turcji w Polsce. Następnie uczestnicy konferencji zwiedzili Zamek Królewski w Warszawie oraz Bibliotekę Uniwersytecką. Konferencję i pobyt polskich uczestników z Turcji przygotowały Karolina Krzywicka i Magdalena Ginter-Frołow.                                                      

Karolina Krzywicka

The Polish Institute of World Art Studies, in cooperation with Turkish Cultural Foundation organized the 2ed Conference of Islamic Art in Poland: Polish-Lithuanian Commonwealth – Ottoman Empire: art & architecture – religions – societies, in the 600th anniversary of the Polish-Turkish diplomatic relationships, celebrated in 2014, which took place on 15th-17th September 2014 in the base of Association of Polish Architects SARP in Foksal 2 in Warsaw. The conference continued scientific cooperation with Turkish institutions in the field of history of art and cultural heritage, started during the with the first conference of Islamic art In Poland organized in 2009 in Krakow. The conference was the second scientific project completed with Turkish partners in 600th anniversary of Polish-Turkish relations in 2014. The Institute co-organized conference Bursa and Krakow: history and artistic culture of the Ottoman Empire and Kingdom of Poland in 15th –16th centuries with Uludağ University in Bursa, on 21-23 May 2014 in Bursa. In the opening of the conference took a part: Prof. Jerzy Malinowski, Prof. Jerzy Uścinowicz in the name of the Association of Polish Architects SARP and H.E. Prof. dr. Yusuf Ziya Özcan, Ambassador of the Republic of Turkey in Poland. The conference became a place of meeting of many academicians and researchers: art historians, historians and architects from Turkey, Saudi Arabia, Germany, Ukraine and Poland. Thanks to this conference scientific cooperation between The Institute and the best Turkish universities like Istanbul University, Mimar Sinan University and Uludag University in Bursa were developed. In the first day of the conference participants presented papers connected with architecture in the Ottoman Empire and Turkish art collections in the Polish musems and institutions. Second day was devoted to the art and culture of Tatars of Poland, Lithuania and Crimea and also topics connected with orientalism in Polish art. In the last day participants of the conference took a part in sightseeing trip and visited the most important monuments of Polish culture and museums in Warsaw like Museum of the King Jan III Sobieski Palace in Wilanow, the Royal Castle in Warsaw and Library of the University of Warsaw, Moreover guests of our conference had opportunity to visit exhibition of contemporary art from Central Bank of Turkey collection - “Orient, Modernity and Art” with the company of Prof. dr. Kivilcim Metin Özcan, Ambassadress of the Republic of Turkey. Conference was prepared by Karolina Krzywicka i Magdalena Ginter-Frołow.                                                                                                                                                                                                                                       

Karolina Krzywicka

================================================================

III Jornadas Latinoamericanas:    ESPIRITUALIDAD DE AMÉRICA LATINA 

Ogólnopolska konferencja Jornadas Latinoamericanas (Dni Kultury Latynoamerykańskiej), organizowana przez Katedrę Iberystyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, odbyła się w dniach 25-26 września 2014 już po raz trzeci (dwie pierwsze edycje były w 2012 i 2013 roku).  Jest to interdyscyplinarna konferencja poświęcona historii, literaturze, kulturze i sztuce Ameryki Łacińskiej. W tym roku centralnym tematem była szeroko pojęta duchowość latynoamerykańska. Wśród uczestników znaleźli się kulturoznawcy i literaturoznawcy, a także specjaliści od komunikacji i historii sztuki z 7 krajowych ośrodków. Językiem konferencji był hiszpański.

Dwie pierwsze sesje zawierały referaty literaturoznawcze, dotyczące dwóch aspektów: pierwsza sesja skupiła się na duchowości związanej ze specyficzną kulturą przemocy w Ameryce Łacińskiej, druga – na obecności myślenia magicznego w życiu codziennym , co zaowocowało w literaturze nurtem tzw. realizmu magicznego.

Sesja trzecia dotyczyła duchowości związanej z budowaniem tożsamości narodowej, politycznej  i społecznej w Ameryce Łacińskiej (wpływ postaci historycznych, intelektualistów, procesów migracyjnych). Referaty zaprezentowane w sesji czwartej skupiały się na obecności religii we współczesnych dyskursach społeczno-politycznych i jej roli w zglobalizowanym, ponowoczesnym świecie.

Pierwsza sesja piątkowa poświęcona była refleksjom na temat tego, jak duchowość przejawia się w sztuce: w malarstwie i fotografii. Druga i trzecia sesja traktowały o świecie prekolumbijskim i kolonialnym, zwłaszcza o mitologii ludów rdzennych oraz złożonym procesie chrystianizacji, który zaowocował synkretyzmem religijnym i kulturowym we współczesnych społeczeństwach latynoamerykańskich. 

Dr Katarzyna Szoblik

El congreso internacional “Jornadas Latinoamericanas, Espiritualidad de América Latina”, organizado por la Cátedra de Iberística de la Universidad de Bielsko-Biała y El Instituto Polaco de Estudios del Arte Mundial tuvo lugar el 25 y el 26 de Septiembre en Bielsko-Biała. Es un congreso interdisciplinario dedicado a los estudios sobre historia, litertatura, cultura y arte de América Latina. Fue la tercera reunión de este tipo y esta vez se enfocó en el tema de la espiritualidad latinoamericana. Entre los participantes hubo especialistas en cultura, literatura, comunicación e historia del arte, procedentes de siete centros educativos de Polonia. Las ponencias se presentaron en español.

Las dos primeras sesiones abarcaron los temas vinculados con los fenómenos literarios presentes en la literatura latinoamericana contemporánea y se dirigieron en dos direcciones principales, esto es: la espiritualidad de violencia y la presencia del pensamiento mítico en la vida cotidiana, que fue uno de los origenes de la corriente del pensamiento mágico.

La tercera sesión fue dedicada al tema de la espiritualidad vinculada con la construcción de la identidad nacional, política y social en América Latina (la influencia de los personajes históricos, intelectuales y procesos migratorios). Las ponencias presentadas en la cuarta sesión se enfocaron en la presencia de la religión en los discursos socio-políticos actuales y en su papel en el mundo globalizado y postmoderno.

La primera sesión del segundo día del congreso fue dedicada a las reflexiones acerca de las manifestaciones de la espiritualidad en la pintura y fotografía. La segunda y la tercera sesión trataron del mundo precolombino y colonial, en especial de la mitología indígena y del proceso de cristianización, que llevó a la creación del sincretismo religioso y cultural en las sociedades latinoamericanas actuales.


Dr Katarzyna Szoblik

 

==================================================================

2nd Polish-Indian Conference: ART AND CULTURE OF INDIA AND THE POLISH - INDIAN ARTISTIC RELATIONS 

W dniach 9-10 października w gmachu Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu odbyła się II konferencja polsko – indyjska pt. Sztuka i kultura Indii i polskie kontakty artystyczne. Do udziału zaproszeni byli badacze z Europy i Indii zajmujący się problematyką sztuki indyjskiej. Konferencje zaszczycili wybitni naukowcy, przede wszystkim były ambasador Polski w Indiach - prof. dr hab. Krzysztof Maria Byrski, z Niemiec - prof. dr Gouriswar Bhattacharya oraz prof. dr Adalbert  J. Gail (Freie Universität, Berlin), z Indii - prof. dr Anupa Pande (National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi), z Holandii - dr Anna Ślączka (Rijksmuseum, Amsterdam), z Polski - prof. dr hab. Marzenna Czerniak- Drożdżowicz (UJ). Podejmowana problematyka obejmowała szerokie spektrum zagadnień, a obrady były niezwykle interesujące i owocne. Wymiernym rezultatem konferencji będzie tom z referatami oraz podpisanie w niedługim czasie umowy pomiędzy Polskim Instytutem Badań nad Sztuką Świata a National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi.

Dr Dorota Kamińska-Jones i dr Agnieszka Staszczyk (organizatorki)

 

On October 9-10 in the Centre of Contemporary Art in Torun, the Second Polish-Indian conference took place entitled ‘Art and Culture of India and the Polish - Indian artistic relations’. Various researchers from Europe and India who deal with the topic of Indian art were invited to participate. The conference was honoured by the presence of eminent academics: the former Polish Ambassador to India - Prof. Dr. Krzysztof Maria Byrski, from Germany – Prof. Dr. Gouriswar Bhattacharya and Prof. Dr. Adalbert J. Gail (Freie Universität Berlin), from India - Prof. Dr. Anupa Pande (National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi), from the Netherlands - Dr. Anna Ślączka (Rijksmuseum, Amsterdam), from Poland - Prof. Dr.  Marzenna Czerniak-Drożdżowicz (Jagiellonian University in Krakow). A broad spectrum of issues were broached during the sessions which proved to be both fascinating and fruitful. The tangible product of the conference will be a volume of papers and the signing in the near future of an agreement between the Polish Institute for World Art Studies and the National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi.

Dr Dorota Kamińska-Jones and dr Agnieszka Staszczyk (organizers)

=====================================================================

Strona internetowa:  http://www.world-art.pl

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (aquarina@o2.pl).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Goerlich  - administrator profilu (krakow@sztukaorientu.pl)

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.”

 

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI AND THE INTERNATIONAL ARTISTIC MILIEU IN ROME
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI – STUDIA I MATERIAŁY, T. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI – STUDIA I MATERIAŁY, T. 2
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
ART OF THE ORIENT 2021, Vol. 10
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2021, Tom 9
więcej
SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ / ARTE DE AMÉRICA LATINA 2021, Nr 11
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH 2021, Nr 16
więcej
DAGEROTYP. STUDIA Z HISTORII I TEORII FOTOGRAFII
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2022, nr 10
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2022, nr 11-12
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BIZANTINE AND POST-BIZANTINE ART 2021, Vol. XIX
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.