Polska wersja English version

Kronika

2000

28 marca

Rejestracja Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej.  Wybrano Zarząd: prezes - prof. Jerzy Malinowski, wiceprezes – Małgorzata Jankowska, sekretarz – Joanna Kucharzewska, skarbnik – Wojciech Romaniak.

Ukazał się pierwszy tom serii Studia z architektury nowoczesnej, publikowanej przez Wydawnictwo UMK.

2002

Ukazał się pierwszy numer  Pamiętnika Sztuk Pięknych, półrocznika publikowanego przez Wydawnictwo UMK.

Ukazał się pierwszy tom serii Sztuka Nowoczesna, publikowanej  przez Wydawnictwo „Neriton” w Warszawie.

2005   

21-23 października

I Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu Sztuka lat 1905-1923: malarstwo - rzeźba - grafika - krytyka artystyczna, zorganizowana przez Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej; organizatorzy: dr Małgorzata Geron, prof. Jerzy Malinowski; w pierwszym dniu konferencji otwarta została wystawa monograficzna Tymon Niesiołowski przygotowana przez dr Geron w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

2006

Ukazał się pierwszy tom serii Archiwum sztuki polskiej XX wieku, publikowanej przez Wydawnictwo „Neriton” w Warszawie. 

2007

13-15 czerwca  

II Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu  Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce,

zorganizowana przez Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej; organizatorzy: dr Małgorzata Geron, prof. Jerzy Malinowski.

Początek współpracy z Departamentem Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie dokumentacji pałaców i dworów na wschodnich ziemiach  dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów t. I – Wołyń.

2009

III Konferencja Sztuki Nowoczesnej  Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej, zorganizowana zorganizowana przez Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej w Centrum Sztuki Współczesnej; organizatorzy: dr Małgorzata Geron i prof. Jerzy Malinowski

2010

27 maja 

Konferencja  Młody plakat polski 2000 – 2010,  zorganizowana przez Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej  Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej we współpracy z Zakładem Projektowania Graficznego UMK, Centrum Sztuki Współczesnej w Centrum Sztuki Współczesnej w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Plakatu i Typografii „Plaster”; organizator: dr Katarzyna Kulpińska

14-16 września

Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja z okazji 200-lecia pierwszego wykładu z  historii sztuki na Uniwersytecie Wileńskim (15 IX 1810) Dzieje historii sztuki w Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europie, zorganizowana przez Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej i Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej  zorganizowana przez Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy współpracy Centrum Badań nad Tożsamością Dziedzictwa Kulturowego Litwy, Wydział Sztuki Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, w  Centrum Sztuki Współczesnej.   Organizator: prof. Jerzy Malinowski.

2011

26 czerwiec

Połączenie Stowarzyszenia Sztuki Nowoczesnej z Polskim Stowarzyszeniem Sztuki Orientu  w Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata z siedzibą w Warszawie i oddziałami w Krakowie, Toruniu i Warszawie.