Polska wersja English version

Konferencje

14-16.09.2010, Toruń

Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja z okazji 200-lecia pierwszego wykładu z  historii sztuki na Uniwersytecie Wileńskim   (15.09.1810)    Dzieje historii sztuki w Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej Europie

Jubilee International Conference on the bicentennial anniversary of the first lecture on the history of art at the Vilna University (15.09.1810)   The History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe 

27.05.2010, Toruń

Konferencja  Młody plakat polski 2000 - 2010

Conference  Young Polish Poster  2000-2010

26-28.11.2009, Toruń

III Konferencja Sztuki Nowoczesnej : Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej

The 3rd Conference of Modern Art:  Ugly in fine arts. Ugliness, deformation, and expression in contemporary art

13-15.06.2007, Toruń

II Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu:  Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce

The 2nd Conference of Modern Art in Torun:     The history of art criticism and art theory 

21-23.10.2005, Toruń

I Konferencja Sztuki Nowoczesnej w Toruniu: Sztuka lat 1905-1923: malarstwo - rzeźba - grafika - krytyka artystyczna

The 1st Conference of Modern Art in Toruń: Art between 1905 and 1923: painting  - sculpture – graphic art – art criticism