Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2016-06-14 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 6 (45) Czerwiec 2016 roku

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr  6  (45)

Czerwiec   2016 roku


Pobierz PDF

 

Zarząd

przesyła program  konferencji:

9 Ogólnopolskie Spotkanie Historyków i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu

Poświęcone pamięci mgr Mirosławie Wojtczak.

Sala Tymona. Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32

 

CZWARTEK 23.06.2016

9.00

OTWARCIE KONFERENCJI: Prof. Jerzy Malinowski

PRZEMÓWIENIE DZIEKANA WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH UMK: dr hab. Elżbieta Basiul, Prof. UMK 

Wspomnienie o Pani mgr Mirosławie Wojtczak: Prof. Elżbieta Jabłońska Kierownik Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry UMK oraz Karolina Komsta-Sławińska 

PANEL I KONSERWACJA

9.50 – 10.10   Dorota Dzik-Kruszelnicka (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie): Meiren hua w Muzeum Króla Jana III w Wilanowie. Konserwacja-restauracja chińskich papierowych obić ściennych

10.10 – 10.30 Ewa Sobiczewska (Muzeum Narodowe w Krakowie): Konserwacja książki japońskiej typu fukuro-toji

10.30 – 10.50  Joanna Kokoć (Muzeum Narodowe w Poznaniu, PISnSŚ): Bambusy, goździki i melony – niemi świadkowie zmian w parawanie japońskim. Konserwacja byōbu kilkakrotnie naprawianego w Kraju Kwitnącej Wiśni 

PRZERWA KAWOWA/ SESJA POSTEROWA

10.50 – 11.20

PANEL II KONSERWACJA

11.20 – 11.40 Grażyna Sławinowska (Muzeum Narodowe w Warszawie): Konserwacja drzeworytów japońskich ukiyo-e z cyklu Tōkaidō gojūsan tsugi-no uchi autorstwa Utagawa Hiroshige ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

11.40 – 12.00  Lucyna Grupa (Muzeum Narodowe w Poznaniu): Urok i siła samurajskiej zbroi. Tajemnice konserwacji japońskiego uzbrojenia

12.00 –12.20   Lucyna Knapczyk: Konserwacja japońskiej makaty z przedstawieniem Rakana ze smokiem

12.20 – 12.40  Marta Świtoń: Fusuma – rozsuwane drzwi japońskie. Znaczenie analizy techniki wykonania w badaniach proweniencji i datowania zabytku

PRZERWA OBIADOWA: 12.40  – 14.30

PANEL III INDIE i TYBET

14.30 – 14.50  dr Dorota Kamińska-Jones, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, PISnSŚ), Sławomir Majoch (Muzeum Uniwersyteckie, Toruń): Sztuka indyjska z kolekcji Aleksandra Wernera w zbiorach toruńskiego Muzeum Uniwersyteckiego

14.50 – 15.10  dr Agnieszka Staszczyk (Uniwersytet Jagielloński, PISnSŚ): Świątynie fundacji Birlów jako przykład inspiracji tradycyjną architekturą hinduską

15.10 – 15.30  dr Katarzyna Lewandowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk, PISnSŚ): Wadżrawarahi - Niezniszczalna Locha i jej chrząknięcia w sztuce feministycznej

15.30 – 15.50 Adam Gowor (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Malarstwo tybetańskie ze zbiorów toruńskich  

PRZERWA KAWOWA/ SESJA POSTEROWA

15.50 – 16.10

PANEL IV CHINY JAPONIA INDONEZJA

16.10 – 16.30  dr Bogna Łakomska (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, PISnSŚ): Spotkanie dostojników w Lintong  - chiński obraz malowany na szkle ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

16.30 – 16.50  dr Adam Bednarczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Japonizacja form i tematyki malarstwa chińskiego w okresie Muromachi (XIV-XVI w.) – wokół motywu Xiao i Xiang

16.50 – 17.10  Magdalena Piecyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Ningyo - techniki wykonywania japońskich lalek

17.10 – 17.30  Katarzyna Paczuska (Muzeum Okręgowe w Toruniu): Guinomi i tokkuri – naczynia do sake w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu

17.30 – 17.50 Krzysztof Morawski (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, PISnSŚ): Wpływ europejski na zdobnictwo Indonezji

PIĄTEK 24.06.2016

PANEL V AFRYKA

9.00 – 9.20      dr Magdalena  Nierzwicka (Muzeum Okręgowe w Toruniu): Plemienne ozdoby z Etiopii w kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu

9.20 – 9.40      Małgorzata Baka-Theis (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, PISnSŚ): Reliefy ciała. Rzeźbiarska twórczość Sammy'ego Baloji

9.40 – 10.00    dr hab. Aneta Pawłowska (Uniwersytet Łódzki, PISnSŚ): Kolekcja nigeryjskich afrykaników rodziny Bojarskich

10.00 – 10.20  dr Roman Nieczyporowski (Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk): Bankructwo Raju. Afryka w twórczości Pietera Hugo

PRZERWA KAWOWA/ SESJA POSTEROWA

10.20 – 10.40

PANEL VI KONSERWACJA/ TECHNIKA I TECHNOLOGIA

10.40 – 11.10  dr Jacek Tomaszewski (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, PISnSŚ), Magdalena Pasławska (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie), Ewa Soszko-Dziwisińska (Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie): Konserwacja zespołu wschodnich instrumentów muzycznych z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

11.10 – 11.30  dr Solida Lim (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Malowidła ścienne (1903-1904 r.) w galerii wokół Srebrnej Pagody w Phnom Penh -problematyka konserwatorska i restauratorska

11.30 – 11.50  Barbara Gmińska-Nowak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, PISnSŚ): Badania dendrochronologiczne obiektów zabytkowych z obszaru  Mustangu Górnego – możliwości i ograniczenia

11.50 – 12.10  Joanna K. Kitamikado (PISnSŚ): Konserwacja podstawki pod czarkę z epoki Ming z kolekcji MNW

PRZERWA KAWOWA/ SESJA POSTEROWA

12.10 – 12.30

PANEL VII KONSERWACJA/ TECHNIKA I TECHNOLOGIA

12.30 – 12.50  dr inż. Józef Dąbrowski (PISnSŚ): Wynalazek papieru przez Cai Luna: kwestia jedwabiu

12.50 – 13.10             Anna Hanczewska (Biblioteka Uniwersytecka UMK): Tam, gdzie Wschód spotyka się z Zachodem, a tradycja z nowoczesnością – z historii doświadczeń w konserwacji dalekowschodnich zwojów malarskich i grafiki

13.10 – 13.30  dr Jolanta Czuczko (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): „Będę odbijać na japońskim papierze …” Dalekowschodnie papiery w warsztacie twórczym Leona Wyczółkowskiego - spostrzeżenia konserwatorskie

13.30 – 13.50  Joanna Umer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): „Grupowy portret przodków” jako przykład pośmiertnego malarstwa kommemoratywnego w Chinach: opis techniki wykonania i tendencji stylistycznych gatunku

13.50 – 14.10  Karolina Komsta-Sławińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika): Ewangeliarz wydany w drukarni Stauropigialnej we Lwowie w 1636 roku – obiekt na styku kultury Wschodu i Zachodu


 

Strona internetowa:  http://www.world-art.pl

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (ankasembiring@gmail.com.).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Görlich  - administrator profilu (krakow@sztukaorientu.pl)

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

----------------------------------------------------------------------------------------

 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.”

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI AND THE INTERNATIONAL ARTISTIC MILIEU IN ROME
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI – STUDIA I MATERIAŁY, T. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI – STUDIA I MATERIAŁY, T. 2
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
ART OF THE ORIENT 2021, Vol. 10
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2021, Tom 9
więcej
SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ / ARTE DE AMÉRICA LATINA 2021, Nr 11
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH 2021, Nr 16
więcej
DAGEROTYP. STUDIA Z HISTORII I TEORII FOTOGRAFII
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2022, nr 10
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2022, nr 11-12
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BIZANTINE AND POST-BIZANTINE ART 2021, Vol. XIX
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.