Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Badania

Prezes - Dyrektor               

prof. dr hab. Jerzy Malinowski                                                          j.malinowski@world-art.pl

 

Wicedyrektor

dr  Magdalena Furmanik-Kowalska                                               m.furmanik@world-art.pl ZAKŁAD SZTUKI PREHISTORYCZNEJ / DEPARTMENT OF PREHISTORIC ARTkierownik / head
dr hab. Andrzej Rozwadowski
ZAKŁAD SZTUKI AZJI / DEPARTMENT OF ASIAN ARTkierownik / head
vacat
ZAKŁAD SZTUKI AFRYKI / DEPARTMENT OF AFRICAN ARTkierownik / head
dr hab. Aneta Pawłowska
ZAKŁAD SZTUKI AMERYKI ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ / DEPARTMENT OF CENTRAL & SOUTH AMERICAN ARTkierownik / head
dr Ewa Kubiak
ZAKŁAD SZTUKI EUROPY ZACHODNIEJ I AMERYKI PÓŁNOCNEJ / DEPARTMENT OF WEST EUROPEAN & NORTH AMERICAN ARTkierownik / head vacat
ZAKŁAD SZTUKI EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY / DEPARTMENT OF CENTRAL & EAST EUROPEAN ARTkierownik / head
prof. dr hab. Jerzy Malinowski
ZAKŁAD SZTUKI ŻYDOWSKIEJ / DEPARTMENT OF JEWISH ARTkierownik / head dr Renata Piątkowska
ZAKŁAD SZTUKI WSCHODNIEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA / DEPARTMENT OF EAST CHRISTIAN ARTkierownik / head prof. dr hab. Waldemar Deluga
ZAKŁAD SZTUKI ISLAMSKIEJ I PAŃSTW ISLAMSKICH / DEPARTMENT OF ISLAMIC ART & ART OF THE ISLAMIC COUNTRIESkierownik / head
dr Beata Biedrońska-Słota
ZAKŁAD TEATRU / DEPARTMENT OF THEATERkierownik / head
dr Dominika Łarionow
ZAKŁAD OCHRONY ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO / DEPARTMENT OF  PROTECTION OF WORLD CULTURAL HERITAGE → KONSERWACJA / CONSERVATIONkierownik / head
dr hab. Weronika Liszewska
ZAKŁAD RELACJI MIĘDZYKULTUROWYCH / DEPARTMENT OF INTERCULTURAL RELATIONSkierownik / head
dr Izabela Kopania
ARCHIWUM I BIBLIOTEKAkierownik / head vacat

 PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 16: Anna Izabella Król, Chiny w latach 1898- 1937. Między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu / China between artistic tradition and Western art. 1898 - 1937
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 17: Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początku XX wieku / Japan in the Polish art. and culture at the end of the 19th and the beginning of the 20th century
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 18: Barbara Maria Perucka, Livre des merveilles. Burgundzka wizja Orientu późnego średniowiecza w miniaturach manuskryptu fr. 2810 z Bibliothèque nationale de France/ Livre des merveilles. A Burgundian vision of Orient in the late Middle Ages in the
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 19: Maciej Tybus, Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia / The Dutch-Japanese cultural relationships and Japanese inspirations in 17th century Dutch art
więcej
​STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 20: Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz, Muzeum Starożytności w Wilnie. Historia i rekonstrukcja zbiorów malarstwa i grafiki / Museum of Antiquities in Vilna. The history and reconstruction of painting and graphics collections
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 21: Dorota Grubba-Thiede, Nurt figuracji w powojennej rzeźbie polskiej / Figurative tendencies in Polish postwar sculpture
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHIES: t./ vol. T. 22: Mateusz Soliński, Lucian Freud – malarz ciała / Lucian Freud. The body painter
więcej
ŻRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY: t. T. III: Łukasz Kossowski, Małgorzata Martini (współpraca), Wielka fala. Inspiracje sztuką Japonii w polskim malarstwie i grafice / A Great Wave. Inspiration from Japanese art in Polish painting and graphic art
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Светлана М. Червонная, Современная мечеть: отечеcтвенный и мировой опыт новейшего времени
więcej
POZA SERIAMI / OUT OF SERIES: Jan Wiktor Sienkiewicz, Artyści Andersa. Continuità e novità
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / ART OF EASTERN EUROPE Tom / Vol. IV, 2016, Henryk Siemiradzki i akademizm / Генрих Семирадский и академизи red. /eds. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Katarzyna Maleszko; współpraca / сотрудничество / collaboration Tatyana L. Karpova
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XV: Art in Jewish Society, Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Małgorzata Stolarska-Fronia & Tamara Sztyma (eds.)
więcej
WORLD ART STUDIES. CONFERENCES AND STUDIES OF THE POLISH INSTITUTE OF WORD ART STUDIES Vol. XVI: Arte de la Amėrica Latina y relaciones artisticas entre Polonia y Latinoamėrica, Ewa Kubiak, Olga Osabel Acosta Luna (eds.)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.