Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version

Współpraca zagraniczna

31. 05. 2012

Umowa o współpracy między Siam Society (under Royal Patronage), reprezentowanym przez  prezesa panią senator Bilaibhan Sampatisiri  a Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata, reprezentowanym przez  prezesa  prof.  dr. hab.  Jerzego Malinowskiego.

Siam Society założone w 1904 roku jest najstarszą, najbardziej prestiżową pozauniwersytecką instytucją naukową Tajlandii i Azji Południowo-Wschodniej. Posiada dużą naukową bibliotekę, zbiory sztuki, prowadzi badania i ochrania narodową  spuściznę swojego kraju. Umowa z PISnSŚ jest  drugą umową podpisaną przez Siam Society z instytucjami europejskimi (po umowie z Casa Asia w Barcelonie).  

14.09. 2012

Umowa o współpracy w zakresie historii sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego między instytucjami naukowymi Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej podpisana przez prof. dr Wiktora W. Wanslowa – dyrektora Naukowo-Badawczego Instytutu Teorii i Historii Sztuki Rosyjskiej Akademii Sztuki (Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств) w Moskwie, prof. dr. Nikołaja A. Chrenowa – zastępcę Państwowego Instytutu Historii Sztuki (Государственний институт искусcтвознания) w Moskwie oraz prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego – prezesa Polskiego Instytutu Studiów na Sztuką Świata i dr Jerzego Grochulskiego – prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP.

Umowa została podpisana w Pałacu Łazienkowskim na zakończenie I Konferencji Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki POLSKA – ROSJA: SZTUKA I HISTORIA - I конференции польских и российских историков искусства ПОЛЬША –РОССИЯ: ИСКУССТВО  И  ИСТОРИЯ.  Otwarła ona drogę do współpracy między polskimi i rosyjskimi instytucjami naukowymi.

09.11. 2012

Umowa o współpracy między  Indonesian Institute of the Arts (Institut Seni Indonesia) w Surakarta a Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata, została podpisana przez prof. dr. T. Slamet Suparno, S. Kar., M.S. - rektora oraz  prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego – prezesa.

Indonesian Institute of the Arts w Surakarta to znany w świecie uniwersytet artystyczny, powstały w 1965 roku, w którym naucza się  tradycyjnych  sztuki Indonezji (muzyki, teatru wayang, tańca i rzemiosła artystycznego).

26.06. 2013

Umowa o współpracy między Naukowo-Badawczym Instytutem Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki Rosyjskiej Akademii Architektury i Budownictwa (Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства, Российской академии архитектуры и строительных наук) w Moskwie, reprezentowanym przez dyrektora prof. dr Igora A. Bondarenkę a Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata, reprezentowanym przez prezesa prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego. Umowa obejmuje: wymianę naukowców, organizację wspólnych konferencji i seminariów naukowych, a także wystaw architektonicznych i historyczno-architektonicznych, projekty wspólnych badań i publikacji ich rezultatów, przekłady i recenzowanie prac naukowo-badawczych.   

Instytut, założony w 1933 roku, jest najważniejszym ośrodkiem badań nad architekturą w Rosji. Posiada wiele oddziałów .m.in. w Petersburgu, kształci kadry naukowe, wydaje czasopisma, w tym „Архитектурное наследство (Architectural Heritage), organizuje konferencje naukowe.

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 24
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 25
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS, T. 26
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE T. 2A
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 2B
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 4
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 5A
więcej
SZTUKA ŻYDOWSKA W POLSCE I EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / JEWISH ART IN POLAND AND CENTRAL-EASTERN EUROPE Vol. 5B
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY Nr 11
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH / FINE ARTS DIARY Nr 12
więcej
TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA / TECHNOLOGY – ART – CONSERVATION T. 1
więcej
TECHNOLOGIA – SZTUKA – KONSERWACJA / TECHNOLOGY – ART – CONSERVATION T. 2
więcej
ART OF THE ORIENT, T. 6
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. V
więcej
WORLD ART STUDIES VOL. 17
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 7
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BYZANTINE AND POST-BYZANTINE ART, VOL. XV
więcej
KULTURA ARTYSTYCZNA T. 2
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ / STUDIES ON MODERN ARCHITECTURE, T. 6
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 3 (66)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 4 (67)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 5 (68)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 6 (69)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 7-8 (70-71)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 9 (72)
więcej
ARTE DE AMERICA LATINA – SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ, NR 8
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 10 (73)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 11 (74)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2018 NR 12 (75)
więcej
WORLD ART STUDIES 2018 T. 18
więcej
DAGEROTYP 2018 NR 1 (25)
więcej
POZA SERIAMI
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISnSŚ) 2019 NR 1 (76)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISNSŚ) 2019 NR 2 (77)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISNSŚ) 2019 NR 3 (78)
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. IV
więcej
ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SZTUKI / SOURCES FOR ART HISTORY, T. V
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISNSŚ) 2019 NR 4 (79)
więcej
SZTUKA I KRYTYKA / ART AND CRITICISM (KOMUNIKATY ZARZĄDU PISNSŚ) 2019 NR 5 (80)
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.