Logo Instytutu
Polska wersja Polska wersja Polska wersja English version
2014-03-31 / Aktualności

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA Nr 4 (19) Kwiecień 2014 roku

KOMUNIKAT ZARZĄDU POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

Nr  4  (19)

Kwiecień   2014 roku

 pobierz PDF

Zarząd Polskiego  Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

w Warszawie, przy ul. Foksal 11 lokal 6,

Informuje o

-  Walnym Zebraniu Wyborczym Zarządu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata oraz Komisji Rewizyjnej  na lata 2014-2017, które odbędzie się 26 kwietnia (sobota) o godz. 11 [drugi termin 11.15]  w  siedzibie Instytutu przy ulicy Foksal.

Porządek obrad:

1.      Wybór przewodniczącego,  sekretarza zebrania  i komisji skrutacyjnej,
2.     Sprawozdanie ustępującego Prezesa PISnSŚ i Zarządu PISnSŚ, 
3.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
4.     Wybór  Prezesa PISnSŚ,
5.     Wybory członków Zarządu PISnSŚ,
6.     Wybory Komisji Rewizyjnej,
7.     Program działalności Zarządu na następną kadencję,
8.     Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Rady Naukowej (głosują profesorowie i doktorzy habilitowani).

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego  Instytutu Studiów nad Sztuką Świata

Informuje o

Walnym Zebraniu Wyborczym  Zarządu Oddziału Warszawskiego na lata 2014-2017, które odbędzie się 26 kwietnia (sobota) o godz. 12 [drugi termin 12.15] w  siedzibie Instytutu przy ulicy Foksal.

Porządek obrad:

1.     Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału Warszawskiego,
2.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
3.     Wybór Prezesa Oddziału Warszawskiego,
4.     Wybór członków Zarządu Oddziału Warszawskiego,
5.     Wolne Wnioski.  

Uczestnictwo w Walnym Zebraniu jest statutowym obowiązkiem członka (z opłaconymi składkami).  Składki można będzie opłacić przez rozpoczęciem Walnego Zebrania.

Zarząd i Oddział Warszawski zapraszają na :  

- Ogólnopolskie Seminarium Sztuki  Rosji i Europy Wschodniej w dniu  5   kwietnia (sobota) o godz. 11 z wykładami: - dr Justyny Sprutta (PISnSŚ), Sztuka starowierców w Rosji w XVIII wieku / Art  of the Old Believers in Russia in 18th century; -  dr. Dominika Ziarkowskiego (Uniwersytet Ekononiczny, Kraków; PISnSŚ), Pomiędzy tradycją a okcydentalizacją. Architektura cerkwi św. Andrzeja w Kijowie /  Between tradition and occidentalisation. Architecture of  the St. Andrews church in Kyiv.

- Ogólnopolskie  Seminarium Sztuki 1944 – 1970 w dniu 12  kwietnia (sobota) o godz. 11 z wykładem dr Anny Leśniewskiej-Zagrodzkiej (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Filmowa, Łódź)  Przestrzeń jako narzędzie poznania motywem twórczości Magdaleny Więcek / Space as a tool for cognition: a leitmotif in the art of Magdalena Więcek

- Ogólnopolskie Seminarium Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w dniu 16 kwietnia (środa) o godz. 17 z wykładem Małgorzaty Grzelec  (ASP w Warszawie), Ulotne piękno. Zarys problematyki konserwacji piór ptasich w zabytkach etnograficznych, archeologicznych, historii naturalnej i dziełach sztuki / Beauty flying by. An introduction to feather conservation in objects from ethnographic, archaeological, natural history and art collections.

Oddział Krakowski 

zaprasza do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha na: 

- Zebranie Naukowe Oddziału Krakowskiego w dniu 14 kwietnia (poniedziałek) o godz. 17 z wykładem  Ewy Marcinkowskiej  (Muzeum Narodowe w Krakowie),  Farangi-sazi. Nowe spojrzenie na malarstwo perskie XVII w./ Farangi-sazi. New look on the Persian painting in 17th century.

- Zebranie Naukowe Oddziału Krakowskiego w dniu 28  kwietnia (poniedziałek) o godz. 17 z wykładem dr Małgorzaty Reinhard-Chlandy Kira Banasińska - sto lat emigracji na kontynencie azjatyckim. Portret artystki i niezłomnej Polki /  Kira Banasińska – 100 years of emigration in Asiatic  continent. Portrait of artist and unbroken Polish woman

 Oddział Toruński

zaprasza do Muzeum Podróżników – oddziału Muzeum Okręgowego na:

- Zebranie Naukowe Oddziału Toruńskiego w dniu 8 kwietnia (wtorek) o godz. 18 z wykładem Magdaleny Nieżwickiej (Muzeum Okręgowe w Toruniu; PISnSŚ), „Pasja podróżowania" wystawa w Muzeum Podróżników (Muzeum Okręgowe w Toruniu) /  "Passion of travelling" exhibition at The Explorers' Museum ( The District Museum in Torun)

-------------------------

Strona internetowa:  http://www.world-art.pl

Facebook

Oddział Warszawski

http://www.facebook.com/pages/Polski-Instytut-Studi%C3%B3w-nad-Sztuk%C4%85-%C5%9Awiata/504390379582972
Anna Sembiring         -  administrator profilu        (aquarina@o2.pl).

Oddział Krakowski

https://www.facebook.com/PolskiInstytutStudiowNadSztukaSwiataKrakow?ref=hl
Aleksandra Goerlich  - administrator profilu (krakow@sztukaorientu.pl)

 

Składki

Zarząd  gorąco prosi i przypomina członkom o płaceniu składek za okres od rejestracji Instytutu, to znaczy od lipca 2011 roku (normalna składka – 10 zł; ulgowa dla doktorantów – 5 zł, dla emerytów i rencistów – również ulgowa 5 zł, wprowadzona uchwałą zarządu od października 2012 roku). Składki stanową podstawowy fundusz, z którego możemy pokrywać koszty utrzymania lokalu Instytutu; czynsz za wynajem oraz rachunki za energię elektryczną i wodę to łącznie około 1000 zł miesięcznie.

Numer konta Instytutu w Credit Agricole Bank Polska:

24 1940 1076 3101 7420 0000 0000

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 „Lokal przy ul. Foksal 11 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnicy Śródmieście.” 

 

PRACOWNIA SZTUKI ORIENTU

UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń www.zhsn.umk.pl

POLSKI INSTYTUT STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA

ul. Warecka 4/6 – 10, 00-040 Warszawa http://www.world-art.pl

zapraszają na

VIII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE HISTORYKÓW SZTUKI I KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI ORIENTU

16– 17 CZERWCA 2014

na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń ul. Sienkiewicza 30/32 .

VII Ogólnopolskie Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Dzieł Sztuki Orientu będzie poświęcone badaniom w zakresie historii sztuki i metod konserwacji dzieł sztuki orientalnej i pozaeuropejskiej, a także sztuki mniejszości narodowych pochodzących ze Wschodu w Polsce i w Europie (Żydzi, Ormianie, Tatarzy).

Celem konferencji będzie prezentacja nowych badań z zakresu historii sztuki oraz metod konserwacji sztuki Azji, Afryki oraz Ameryki Środkowej i Południowej. Mamy nadzieję, że spotkanie osób zainteresowanych problematyką sztuki orientalnej i pozaeuropejskiej stworzy możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń.

Językami konferencji będą: polski i angielski. Referaty nie powinny przekraczać 20 minut. Planujemy około 25 referatów, które będą opublikowane po konferencji. Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów wraz z krótkimi streszczeniami (około 100 słów) do 15 kwietnia 2014 roku na adres organizatorów.:

Dr Dorota Kamińska (UMK) – Prezes Oddziału Toruńskiego PISnSŚ doart@wp.pl Mirosława Wojtczak (UMK) - Skarbnik Oddziału Toruńskiego PISnSŚ miraw@umk.pl

Barbara Gmińska (UMK) – Sekretarz VIII Spotkania – członek Oddziału Toruńskiego PISnSŚ barbara.gminska@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

Przypominamy, że udział w konferencji jest bezpłatny, a organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegów.

PSSO PSSO

Ostatnie publikacje

SPRAWOZDANIE I BIBLIOGRAFIA / REPORT AND BIBLIOGRAPHY 2000-2015
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2016 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2017 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2018 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2019 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2020 ROK
więcej
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO INSTYTUTU STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA ZA 2021 ROK
więcej
STUDIA I MONOGRAFIE / STUDIES AND MONOGRAPHS
więcej
SZTUKA POLSKA - SZTUKA XIX WIEKU
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 1 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 2 A
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 3
więcej
KORPUS DZIEŁ MALARSKICH HENRYKA SIEMIRADZKIEGO, T. 4
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI: CATALOGUE RAISONNÉ OF THE PAINTINGS, Vol. 2
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI AND THE INTERNATIONAL ARTISTIC MILIEU IN ROME
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI – STUDIA I MATERIAŁY, T. 1
więcej
HENRYK SIEMIRADZKI – STUDIA I MATERIAŁY, T. 2
więcej
SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ / ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ / THE ART OF EASTERN EUROPE T. VI
więcej
WORLD ART STUDIES 2021 T. 21
więcej
ART OF THE ORIENT 2021, Vol. 10
więcej
STUDIA Z ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ 2021, Tom 9
więcej
SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ / ARTE DE AMÉRICA LATINA 2021, Nr 11
więcej
PAMIĘTNIK SZTUK PIĘKNYCH 2021, Nr 16
więcej
DAGEROTYP. STUDIA Z HISTORII I TEORII FOTOGRAFII
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2022, nr 10
więcej
SZTUKA I KRYTYKA 2022, nr 11-12
więcej
SERIES BYZANTINA. STUDIES ON BIZANTINE AND POST-BIZANTINE ART 2021, Vol. XIX
więcej
J. H. MÜNTZ, PODRÓŻE MALOWNICZE PRZEZ POLSKĘ 1780-1784
więcej
KAŻDĄ ISKRĄ ROZPALENI… ŻYDOWSCY ARTYŚCI W KRĘGU NOWEJ SZTUKI
więcej

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.