Polska wersja English version

Konferencje

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA SZTUKI ORIENTU (2006-2010)
PRACOWNI SZTUKI ORIENTU UMK (2002-2005)
KATEDRY HISTORII SZTUKI BIZYNTYJSKIEJ I PO-BIZANTYJSKIEJ UKSW (2003-2005)

15-17.11. 2010 SZCZECIN

Konferencja Sztuka Afryki w kolekcjach I badaniach polskich

Conference Art of Africa in the Polish Collections and Researches 

21-23.10. 2010, KRAKÓW

XIII Konferencja Stowarzyszenia Sztuka Japonii, japonizmy i polsko-japońskie kontakty artystyczne

 13th conference of the Society Art of Japan, Japanisms and Polish-Japanese Art Relations

17-18.06. 2010, TORUŃ

VI  Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Sztuki Orientu

6th Meeting of Art Historians and Restorers of Oriental Works

28-30.04.2010, ZAMOŚĆ

XII Konferencja Stowarzyszenia  Sztuka ormiańskiej diaspory

12th conference  of the Society Art of the Armenian diaspora

13.05. 2010, TORUŃ

Konferencja Akira Kurosawa – japońskie kino w zachodniej perspektywie

Conference  Akira Kurosawa – Japanese Cinema from the Western Perspective

05-07.10. 2009, KRAKÓW

XI   Konferencja Stowarzyszenia – I Konferencja Sztuki Islamu w Polsce:  Sztuka świata Islamu i kontakty artystyczne między Polską i państwami islamskimi

11th  Conference of the Society  - 1st Conference of Islamic Art in Poland:  Art of the  Islamic World and Artistic Relationships   between Poland and Islamic Countries

14-16.09. 2009, KRAKÓW

X  Konferencja  Stowarzyszenia – I konferencja Polskich i Chińskich Historyków Sztuki: Polska – Chiny. Sztuka i dziedzictwo kulturowe

10th Conference of the Society – 1st  Conference of Polish and Chinese Historian of Art:  Poland – China. Art and cultural heritage

26-27.05. 2009, TORUŃ

Konferencja Twórczość Studia Ghibli – 15 powodów, dla których warto oglądać filmy animowane

Conference  Studio Ghibli Works – 15 reasons why we should watch animated films   

04-05.12. 2008, KRAKÓW

IX Konferencja Stowarzyszenia  Tkaniny orientalne w Polsce – gust czy tradycja?

9th   Conference of the Society   Oriental Fabrics in Poland – Taste or Tradition?  

29-30.11. 2008, WARSZAWA

 VIII Konferencja Stowarzyszenia Świat sakralny Azji Centralnej

8th  Conference of the Society   Sacred World of Central Asia

07.11. 2008, WARSZAWA

VII Konferencja Stowarzyszenia  Polska konserwacja w Egipcie i na Bliskim Wschodzie

7th  Conference of the Society    Polish Restoration Works in Egypt and the Middle East

28-30.10. 2008, KAZIMIERZ DOLNY

VI Konferencja Stowarzyszenia – I Kongres Sztuki Żydowskiej w Polsce: Żydowscy artyści i Środkowo-Wschodnia Europa  XIX – II wojna światowa

6th  Conference of the Society – 1st Congress of Jewish Art in Poland:  Jewish Artists and Central-Eastern Europe, the 19th to WWII

12-13. 06. 2008, TORUŃ

V  Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Sztuki Orientu

5th  Meeting of Art Historians and Restorers of Oriental Works

06-08.05. 2008, ZAKROCZYM

V  Konferencja Stowarzyszenia Sztuka chrześcijańska na pograniczu Azji, Afryki i Europy

5TH  Conference of the Society  Christian Art on the Borderlands of Asia, Africa and Europe

18-19.04. 2008, WARSZAWA

IV Konferencja Stowarzyszenia Sztuka i kultura wizualna Indii

4th  Conference of the Society  Art and Visual Culture of India

12-13.01. 2008, WARSZAWA

III Konferencja Stowarzyszenia Sztuka Chin

3th  Conference of the Society: Art of China

 

04-06.10. 2007, TORUŃ

II Konferencja Stowarzyszenia Kultury Afryki

2nd  Conference of the Society  Cultures of Africa

23. 06. 2007, WARSZAWA

I  Konferencja Stowarzyszenia Sztuka Japonii

1st Conference of the Society  Japanese Art

 

28-30.06. 2006, TORUŃ

IV  Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Sztuki Orientu

4th Meeting of Polish Art Historians and Restorers of Oriental Works of Art

Organizator / Organizer: Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University

25-26.10. 2005, WARSZAWA

Konferencja  Oriens ex Alto. Sztuka i liturgia w Kościele Wschodnim

Conference  Oriens ex Alto. Art and Liturgy in the Eastern Church

Organizator / Organizer: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego /  Cardinal Stefan Wyszyński University 

06-17.10. 2004, WARSZAWA – TORUŃ

Spotkanie Japońskich I Polskich Historyków Sztuki I Muzykologów

Meeting of Japanese and Polish Art Historians and Musicologists

Organizator  / Organizer:  Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University

17-18.06. 2004, TORUŃ

III  Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Sztuki Orientu

3rd Meeting of Polish Art Historians and Restorers of Oriental Works of Art

Organizator / Organizer: Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University

09-10.10. 2003, WARSZAWA

Konferencja  Proskynataria z Jerozolimy. Pamiątki z pielgrzymek z Ziemi Świętej

Conference   Proskynetaria from Jerusalem. Souvenirs of Pilgrimage to the Holy Land

Organizator / Organizer: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego /  Cardinal Stefan Wyszyński University 

02.04. 2003, WARSZAWA

Konferencja Słowo i ikona. Źródła literackie w badaniach sztuki bizantyjskiej i post-bizantyjskiej

Conference  Word and Icon. Literary  Sources in  Researches of  Byzantine  and  Post-Byzantine Art 

Organizator / Organizer: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego /  Cardinal Stefan Wyszyński University  

20-21.06. 2002, TORUŃ

II  Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Sztuki Orientu

2nd  Meeting of Polish Art Historians and Restorers of Oriental Works of Art

Organizator / Organizer: Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University

14.02. 2002, TORUŃ

I  Spotkanie Historyków Sztuki i Konserwatorów Sztuki Orientu

1st   First Meeting of Polish Art Historians and Restorers of Oriental Works of Art

Organizator / Organizer: Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University